Meiki no Syoumei 10: Anri Okita – A great action figure

anriokita_header4Product: Meiki no Syoumei 10: Anri Okita
Manufacturer: NPG
Measurements: length – 17cm, weight – 630g
Retailers: NLS / Motsu Toys / otonaJP / Kanojo Toys* / J-List* / Otona-Sekai / Cool MST / My OnaholeToy Demon*

Read moreMeiki no Syoumei 10: Anri Okita – A great action figure